Štědrej večer nastal: text koledy

Text koledy Štědrej večer nastal

Štědrej večer nastal,
štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Pánímámo vstaňte,
Pánímámo vstaňte,
koledu nám dejte,
koledu nám dejte,

Pánímáma vstala,
Pánímáma vstala,
koledu nám dala,
koledu nám dala.


Back to top button