Jak se slaví Vánoce ve Slovinsku

Jedním z nejoblíbenějších svátků, které se ve Slovinsku slaví, jsou právě Vánoce. Slovinci se na příchod těchto svátků, které velmi milují, připravují již od prvního dne Adventu. Říkají jim „božič“ jako malý bůh.

Více než nazdobený vánoční stromeček byly ještě před II. světovou válkou ve Slovinsku oblíbenější jesličky. Samy děti si na Štědrý večer stavěly jesličky a nechávaly si vyprávět příběh o novorozeném synu Marie a Josefa v městě Betlémě. Jesličky ve slovinských domácnostech stávaly vždy v rohu místnosti.

Většina Slovinců se vždy hlásila k římskokatolickému vyznání, přesto přežívá ve vánočních oslavách velké množství předkřesťanských obyčejů a tradic. Hospodáři dříve nezapomínali o Štědrém dni vykropit vodou a vykouřit kadidlem dům ani chlév. Před štědrovečerní večeří se rodiny nikdy nezapomínaly pomodlit za štěstí a zdraví všech, kdo se sešli u stolu. Po večeři se „čarovalo“ a o půlnoci se chodívalo na rozcestí, kde se měly na krátký okamžik zjevovat obrazy budoucnosti. V tuto dobu se také otvírala země a do jejích hlubin se dalo vstoupit za účelem pátrání po pokladech, jejichž bohatství v tuto hodinu nikdo nehlídal.

Některé oblasti mívaly ve zvyku pálit poleno z mladého dřeva. Všichni pak zůstávali vzhůru tak dlouho, dokud vánoční poleno hořelo, povídali si, zpívali a krátili si čas nejrůznějším vyprávěním. Když se rodiny vracely z půlnoční mše, stříleli hospodáři před chlévem svěceným prachem pro štěstí, zdraví a radost, aby se zdraví drželo i domácího zvířectva.

Stejně jako u nás byla s Vánocemi i ve Slovinsku vždy neodmyslitelně spjatá koleda. Koledníků se dalo potkat nejvíce vždy na svátek Sv. Štěpána a na Tři krále. Božičník, tak se jmenoval vánoční chléb, který se dojídal vždy na svátek Tří králů. Půlka z něj patřila lidem a druhá půlka se dávala zvířatům a ptákům.

V současnosti nemají slovinské Vánoce mnoho odlišností od oslav v jiných evropských zemích. Klasicky se peče cukroví, nakupují a rozdávají se dárky a děti se z nich radují pod vánočním stromkem, jesličky dávno ustoupily do pozadí.


Back to top button