Jak se slaví Vánoce ve Španělsku

Tak jako i jiné oslavy, tak i ty vánoční se ve Španělsku odvíjejí ve víru tance, zpěvu a hudby. Častou a velmi oblíbenou součástí oslav svátků vánočních jsou živé obrazy betléma před kostely. Říká se jim „representacion“. Věřící se zúčastňují v chrámech 25. prosince, 1. a 6. ledna adorace Dítěte, líbání Jezulátka z jesliček.

Písně a hudba vítají příchod malého Ježíška ve všech koutech Španělska. Všude v ulicích zní tamburíny, kastaněty, kytary. Dokonce nejen na náměstích a v ulicích, ale i v kostelích znějí a tančí se lidové tance, jako jsou bolero a sevillana.

Hlavním chodem podávaným o Štědrém večeru je jehněčí nebo kůzlečí maso s velkým množstvím zeleniny. Stoly jsou plné ovoce, vína, zákusků a dalších sladkostí. Na Štědrý večer se všichni obdarovávají proutěnými koši, které, jsou plné nejrůznějších lahůdek a také vína a ovoce. Děti si však musí na své obvyklé vánoční dárky počkat až do Tří králů. Svou nadílku však nenaleznou pod stromečkem, nýbrž v botě.

Zjevení Páně, takzvaná slavnost Epifanie, slavená 6. ledna se ve Španělsku objevila jako historicky nejstarší připomínka Ježíšova narození v průběhu christianizace. 6. leden tedy dodnes zůstává jedním z nejdůležitějších ovšem rovněž nejveselejších vánočních svátků ve Španělsku, přesto, že dnes již Španělé slaví svátek narození Krista společně s ostatními Západoevropany.

Dalším svátkem, který Španělé slaví, je příchod Tří králů, zde nazývaný „cabalgata de reyes“ . Do měst a městeček v ten den vyjíždějí na koních, někdy však i na slonech a velbloudech muži převlečení za tři krále. Doprovod jim dělají pestře vyoblékaní dvořané a Španělé jim k tomu svítí pestrými lampióny na cestu, aby tři králové neztratili cestu ani k čerstvě narozenému Ježíškovi, ani ke španělským dětem. Muži převlečení za krále rozdávají v ulicích španělským dětem sladkosti a ovoce. Dospělí dostávají víno.


Back to top button