Kdy začíná Advent v roce 2024

Advent 2024 začíná v tomto roce první víkend v prosinci. Advent znamená latinsky adventus = příchod a v tomto roce začíná 1. prosince a končí na Štědrý den po západu slunce.

Každá advetní neděle během této doby nese své jméno. Jako první je neděle železná, následuje bronzová, stříbrná a poslední před vánočními svátky je neděle zlatá. V dnešní době je nedílnou součástí výbavy dětského pokoje i adventní kalendář, který může mít více podob. První advetní týden nezapomeňte s dětmi zopakovat básničky k Mikuláši.

První svíčku na adventním věnci zapálíme tedy v neděli 1.12.2024.

Termíny, kdy zápalit svíčky během Adventu 2024:

  • 1.12.2024 – Železná neděle
  • 8.12.2024 – Bronzová neděle
  • 15.12.2024 – Stříbrná neděle
  • 22.12.2024 – Zlatá neděle
Advent a zapalování svíčky

Symbol Adventu

Jedním ze symbolů adventního obdojí je právě advetní věnec, který si můžete koupit a nebo ještě lépe vyrobi sami. Advetní věnec může k zavěšení na dveře, v tomto případě bez svíček, a nebo právě k položení na stůl, kde 4 svíčky odpočítávají jendotlivé týdny do začátku Vánoc. Tento zvyk ale není tradiční český. Dostal se k nám z Německa někdy po roce 1950.

Samotný věnec má symbolizovat Boží věčnost a jednotu a Kristův kříž. Jsou zde určitá pravidla, co by na věnco mělo být. Větvičky cesmíny nebo smrku zde představují život. V dřívějších dobách se používali i slaměné věnce bez ozdob jejímž cílem bylo odhánět zlé duchy a poskytnout požehnání.

Dále zde hrají svou roli i barvy, které na věnec použijete. Nezapomeňte, že se svíce zapalují proti směru hodinových ručiček. Možná jste nevěděli, že existují i věnce s pátou bílou svíčkou, která symbolizuje Krista a zapaluje se až na samotný Štědrý den.

Advent 2024 a jeho neděle plné symboliky

Advent je pro mnohé z nás obdobím plným očekávání, příprav a tiché radosti. Začíná čtyři neděle před Vánocemi a slouží jako duchovní příprava na nejvýznamnější křesťanský svátek – narození Ježíše Krista. Adventní období je v křesťanské tradici spojeno s očekáváním, pokáním a přemýšlením o důležitých hodnotách, jako jsou láska, mír, naděje a radost. V tomto čase se také setkáváme s několika zajímavými pojmy: železná neděle, bronzová neděle, stříbrná neděle a zlatá neděle. Tyto výrazy nejsou v širší křesťanské tradici příliš známé a mohou být specifické pro některé regionální či lokální tradice, proto se na ně podíváme blíže.

Železná neděle

„Železná neděle“ je název, který může být přisouzen první adventní neděli. Tento pojem symbolizuje pevnost a neochvějnost ve víře, která je nezbytná pro vstup do adventního období. Tvrzení jako železo připomíná věřícím, že je třeba být odhodlaný v přípravách na příchod Spasitele a ve vytrvalosti v modlitbě a dobrých skutcích.

Bronzová neděle

Druhá adventní neděle může být označována jako „bronzová neděle“. Bronz jako kov má historický význam a býval ceněn pro svou pevnost a trvanlivost. Tento den by mohl představovat další krok v adventním očekávání, kdy se věřící více soustředí na proces očištění a zpytování svědomí.

Stříbrná neděle

Třetí adventní neděle, známá také jako „Gaudete“, se tradičně pojí se radostí z blížícího se narození Krista. Označení „stříbrná neděle“ může být odvozeno od stříbrné barvy, která je často spojována s čistotou, jasem a hodnotou. V tento den se může zdůrazňovat poselství radosti a naděje, které adventní doba přináší.

Zlatá neděle

Poslední, čtvrtá adventní neděle by mohla být nazývána „zlatá neděle“. Zlato je kov nejvyšší ceny a často se používá jako symbol toho nejcennějšího. V kontextu adventu by tento název mohl reprezentovat vrchol adventního očekávání, kdy se věřící připravují na oslavu Ježíšova narození a přemítají o jeho královské hodnosti a božském původu.

Jaké barvy na advetní věnec?

Pro advent je typická barva fialová, která vyjadřuje pokání a důstojnost. Tuto barvu by měly mít i svíčky a případné stuhy. Ale pozor, třetí svíčka v pořadí představuje přátelství a měla by tedy být růžová. Můžete se ale setkat i barvou bílou, červenou nebo modrou, kterou používají v Americe.

Bílá barva se uchytila zejména v evropských zemích, protože tato barva je již tradičně pojatá jako barva slavností. V protestanské círvky pužívají svíčky červené a tato barva se rozšířila i do našich krajů. V dnešní době patří mezi nejoblíbenější a v rodinách ji uvidíte nejčastěji.

Symbolika svíček na adventním věnci

Zapalování svíček na adventním věnci

Jednotlivé svíčky na věnci mají i svoji symboliku.

  • První svíčka, kterou zapalujeme první adventní neděli je svíčkou naděje a očekávání. Často se také nazývá svíčkou proroků, kdy Izaiáš předpověděl narození Ježíše Krista.
  • Druhá svíčka se zapaluje na bronzovou neděli. Bývá dle některých tradic označována jako svíčka betlémská, má být symbolem jesliček a je považována za svíčku lásky.
  • Třetí svíčka na adventním věnci je jediná v jiné barvě, a to v růžové. Představuje radost a často je pojmenována jako svíčka pastýřská
  • Čtvrtá svíčka se nazývá jako svíčka andělská a je představitelkou pokoje a míru.
  • Pátá svíčka (u věnců s pěti svícemi) se zapaluje na Štědrý den, kdy slunce zapadne a je v bílé barvě. Symbolizuje samotného Krista.

Tipy na další články


Back to top button